Twoja przestrzeń w trzech wymiarach

Nasz profesjonalny zespół pomoże Tobie w sposób łatwy i bezpieczny przeprowadzić proces inwestycji. Niezależnie od tego czy jesteś prywatnym inwestorem, właścicielem firmy budowlanej czy projektantem, współpraca z nami zapewni Tobie poczucie bezpieczeństwa.

Mapa

Podział działki

Wznowienie granic

Tyczenie

Inwentaryzacja

Usługi geodezyjne?W czym możemy pomóc?

Dla Ciebie

Najwyższa jakość usług!

Mapa do celów projektowych

stanowi podstawę wszystkich prac projektowych. To na niej znajdują się informacje niezbędne do sporządzenia dokumentacji projektowej. W zależności od potrzeby nasze mapy wykonujemy na podstawie baz danych otrzymanych

z miejscowo właściwego starostwa powiatowego uaktualnione pomiarem uzupełniającym, lub na podstawie całkowicie nowego pomiaru. Informatyzacja sprawiła, że zdecydowana większość starostw prowadzi swój zasób w formie numerycznej. Tradycyjne, ręcznie wykonywane mapy odeszły już do lamusa.  Niestety, często się zdarza, że dane do mapy numerycznej zostały przeniesione z mapy klasycznej drogą digitalizacji. Proces ten obarczony jest czasem dużym błędem. Dlatego bardzo ważna jest analiza dokładności takiej mapy. Ze swojej strony gwarantujemy, że nasze mapy do celów projektowych spełniają wymogi dokładnościowe. Zgodnie z obecnymi standardami w branży projektowej mapy przekazujemy w formie plików DWG.

Mapa do celów projektowych

Mapa z projektem podziału

stanowi załącznik do decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości. Jeśli chcesz wydzielić ze swojej działki kilka mniejszych, np. w celu sprzedaży pod budowę domów jednorodzinnych musisz dokonać podziału geodezyjnego. Podział taki musi być zgodny z zapisem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub z wydaną decyzją o warunkach zabudowy. W przypadku działek rolnych podział działki jest możliwy, jeśli wydzielona działka jest nie mniejsza niż 0,3 ha.

Geodezyjny podział działki

Wznowienie punktów granicznych

wykonujemy wtedy jeśli przesunięte, uszkodzone lub zniszczone znaki graniczne, ustalone uprzednio, mogą być wznowione bez przeprowadzenia postępowania rozgraniczeniowego, jeżeli istnieją dokumenty pozwalające na określenie ich pierwotnego położenia. Jeżeli jednak wyniknie spór co do położenia znaków, strony mogą wystąpić do sądu o rozstrzygnięcie sprawy.      W przypadku braku takich dokumentów wykonujemy ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych. Jeśli więc nie wiesz gdzie jest granica Twojej nieruchomości, uważasz, że sąsiad zajął część Twojej działki, to właśnie w tym przypadku musisz skorzystać z naszych usług.

 

Wznowienie punktów granicznych

Tyczenie

dla klienta indywidualnego to przeważnie wyznaczenie budynku oraz przyłączy. Jeśli przebrnąłeś/przebrnęłaś już przez trudny etap związany z wydaniem pozwolenia na budowę czas najwyższy na rozpoczęcie procesu budowy wymarzonego domu. Czynności te muszą być poprzedzone wskazaniem

w terenie realizowanego obiektu budowlanego. Czynności te potwierdzamy wpisem w dziennik budowy. Tyczenie budynku musi być wykonane zgodnie

z projektem budowlanym oraz planem zagospodarowania terenu. 

 

Tyczenie budynków

Inwentaryzacja powykonawcza

domu wraz z przyłączami oraz małą architekturą to ostatni etap procesu budowy. Cieszymy się bardzo. że już jesteście na tym etapie. Dokumentacja powykonawcza oraz oświadczenie geodety o zgodności położenia obiektu budowlanego z projektem to jedne z dokumentów niezbędnych do odbioru zakończonej budowy przez nadzór budowlany.

 

Inwentaryzacja powykonawcza

 

Mapa do celów projektowych

 

stanowi podstawę wszystkich prac projektowych. To na niej znajdują się informacje niezbędne do sporządzenia dokumentacji projektowej. W zależności od potrzeby nasze mapy wykonujemy na podstawie baz danych otrzymanych

z miejscowo właściwego starostwa powiatowego uaktualnione pomiarem uzupełniającym, lub na podstawie całkowicie nowego pomiaru. Informatyzacja sprawiła, że zdecydowana większość starostw prowadzi swój zasób w formie numerycznej. Tradycyjne, ręcznie wykonywane mapy odeszły już do lamusa.  Niestety, często się zdarza, że dane do mapy numerycznej zostały przeniesione z mapy klasycznej drogą digitalizacji. Obarczone jest czasami dużym błędem. Dlatego bardzo ważna jest analiza dokładności takiej mapy.

Ze swojej strony gwarantujemy, że nasze mapy do celów projektowych spełniają wymogi dokładnościowe. Zgodnie

z obecnymi standardami w branży projektowej mapy przekazujemy w formie plików DWG.

 

 

 

 

 

Mapa z projektem podziału

 

stanowi załącznik do decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości. Jeśli chcesz wydzielić ze swojej działki kilka mniejszych, np. w celu sprzedaży pod budowę domów jednorodzinnych musisz dokonać podziału geodezyjnego. Podział taki musi być zgodny z zapisem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub z wydaną decyzją o warunkach zabudowy. W przypadku działek rolnych podział działki jest możliwy, jeśli wydzielona działka jest nie mniejsza niż 0,3 ha.

 

Wznowienie punktów granicznych

 

wykonujemy wtedy jeśli przesunięte, uszkodzone lub zniszczone znaki graniczne, ustalone uprzednio, mogą być wznowione bez przeprowadzenia postępowania rozgraniczeniowego, jeżeli istnieją dokumenty pozwalające na określenie ich pierwotnego położenia. Jeżeli jednak wyniknie spór co do położenia znaków, strony mogą wystąpić do sądu o rozstrzygnięcie sprawy. W przypadku braku takich dokumentów wykonujemy ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych. Jeśli więc nie wiesz gdzie jest granica Twojej nieruchomości, uważasz , że sąsiad zajął część Twojej działki, to właśnie

w tym przypadku musisz skorzystać

z naszych usług.

 

Tyczenie

 

dla klienta indywidualnego to przeważnie wyznaczenie budynku oraz przyłączy. Jeśli przebrnąłeś/przebrnęłaś już przez trudny etap związany z wydaniem pozwolenia na budowę czas najwyższy na rozpoczęcie procesu budowy wymarzonego domu. Czynności te muszą być poprzedzone wskazaniem

w terenie realizowanego obiektu budowlanego. Czynności te potwierdzamy wpisem

w dziennik budowy. Tyczenie budynku musi być wykonane zgodnie z projektem budowlanym oraz planem zagospodarowania terenu. 

 

 

 

Inwentaryzacja powykonawcza

 

domu wraz z przyłączami oraz małą architekturą to ostatni etap procesu budowy. Cieszymy się bardzo, że już jesteście na tym etapie. Dokumentacja powykonawcza oraz oświadczenie geodety o zgodności położenia obiektu budowlanego z projektem to jedne

z dokumentów niezbędnych do odbioru zakończonej budowy przez nadzór budowlany.

     Kontakt z nami:

     3Dgeo Sp. z o.o. 

     Plac Wolności 4, bud. AB, pok. 301, 59-220 Legnica    

     e-mail: biuro@3dgeo.pro

     tel: 602 22 35 37, 600 22 54 20

     KRS 0000721392, NIP 6912535165

     REGON 369608922     

     godziny pracy: pn - pt, od 8.00 do 16.00